VOORWAARDEN

  • Minimale leentermijn: 1 maand. U betaalt de pandbeleenvergoeding altijd over minimaal 1 hele maand indien u het item vroeger wenst op te halen, bvb na 24 dagen.
  • Maximale leentermijn: De looptijd is beperkt op 2 maanden, maar bij tijdige aflossing van de kosten, is verlenging van de  overeenkomst mogelijk met telkens nog eens 2 maanden. U betaalt dan de pandbeleenvergoeding van de afgelopen periode en u ontvangt een nieuw pandbeleenovereenkomst die weer maximaal 2 maanden geldig is. Als u uw artikel niet binnen 2 maanden ophaalt of de achterstallige pandbeleenvergoeding voldoet, vervallen uw eigendomsrechten aan pandjeshuis Quipor.com
  • Maandelijks pandvergoedingstarief:  Wij hanteren het wettelijk vastgelegde rentepercentage van 4.5% per maand
  • Identificatie: U dient 18 jaar of ouder te zijn en u dient zich ten alle tijde te kunnen legitimeren. Zonder een geldig identiteitsbewijs worden items NIET aangenomen. 

Aangekochte 2e hands goederen kunnen steeds bij ons worden bezichtigd en afgehaald. Deze worden dus na aankoop met verzending niet teruggenomen. 

Verlengen of her-belenen

        Er zijn echter ook situaties denkbaar waarbij de beleentermijn van 2 maanden bijna verstreken is, maar zoals in ons voorbeeld de man met de spelconsole, deze nog niet terug kan kopen, maar ook niet kwijt wil raken. Vaak is er dan de mogelijkheid om de beleentermijn te verlengen met nogmaals de oorspronkelijke beleentermijn van in dit geval 2 maanden. Er wordt dan wel van de klant verwacht dat hij of  zij in dat geval de rente over de eerste beleentermijn op het moment van verlengen voldoet. In dit voorbeeld zou de man dus €9,- moeten betalen om een nieuw contract af te sluiten voor wederom een termijn van 2 maanden. Over de nieuwe maanden moet uiteraard ook weer 4,5% rente per maand betaald worden.

 

        Er is echter een significant verschil tussen verlengen en her-belenen: Bij verlengen blijven de voorwaarden/het bedrag van de belening ongewijzigd, terwijl bij her-belenen de waarde van het goed opnieuw wordt getaxeerd. Meestal daalt de waarde van het onderpand over tijd (slijtage/ouderdom/nieuwere modellen op de markt/uit de mode), waardoor er naar verloop van tijd minder voor hetzelfde goed geleend kan worden. Verlengen geeft de consument zo dus iets meer zekerheid dan her-belenen.  

 

        Je hoeft niet bang te zijn dat jouw onderpand zomaar verkocht wordt, namelijk met het afsluiten van de lening word er een betaling termijn afgesproken samen met het bedrag wat terug betaald moet worden, dit is vaak het geleende bedrag plus rente. Na het afsluiten van een lening bij een pandjeshuis, krijg je een briefje met het door jou verleende goed, dit briefje ook wel pandovereenkomst of leen contract is vaak persoon gebonden en ondertekend. Mocht het nou voorkomen dat je iets beleend hebt bij een pandjeshuis en de betaling termijn is verstreken, dan is het vaak wel mogelijk om een klein extra bedrag te betalen om de termijn van de pandovereenkomst te verlengen. Het pandjeshuis is vaak ook de aangewezen plek als je snel geld wilt hebben door een waardevol goed te verkopen, op deze manier heb je vaak geld binnen een paar uur. 

Persoonsgegevens

 

Privacy verklaring online pandjeshuis Quipor.com

In deze (verkorte) privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en waarom, hoe wij de bescherming van uw gegevens waarborgen, hoe lang wij de gegevens bewaren en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
Online pandjeshuis Quipor.com gevestigd te Sas van Gent is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

 

Met wie delen wij uw gegevens?

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens hebben wij bewerkersovereenkomsten gesloten met de verwerkende partijen. Uiteraard verstrekken wij enkel die gegevens aan de verwerker die noodzakelijk zijn voor de door u geselecteerde dienstverlening. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Bij een aankoop zijn wij als opkoper van tweedehands goederen wettelijk verplicht een gewaarmerkt inkoopregister bij te houden. In dit register noteren wij de aankoopdatum, een omschrijving van het te kopen artikel, de prijs, uw naam, geboortedatum, adresgegevens . Dit register is gekoppeld aan het DOR-systeem, (Digitaal Opkopers Register) dat is gekoppeld aan de politiesystemen waarmee automatisch wordt gecontroleerd of aangeboden goederen als gestolen geregistreerd staan.
Wij delen uw gegevens niet met derden met uitzondering van de hierboven vermelde wettelijke verplichting van aansluiting op het DOR-systeem.

Bij ons is steeds camerabeveiliging aanwezig. Dit ter bescherming van ons personeel, de inventaris en het pand. De beelden zijn uitsluitend in te zien door daartoe bevoegd personeel en worden op verzoek van de politie met hen gedeeld. De beelden worden door online pandjeshuis Quipor.com na een korte periode automatisch verwijderd.

Bij online aankopen heeft online pandjeshuis Quipor.com  uw naam, adres- en betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig voor een goede afhandeling van de transactie. Zodra de transactie afgehandeld is worden uw betaalgegevens verwijderd. Onze website maakt gebruik van cookies.


Hoe zorgen wij voor beveiliging van uw gegevens?

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om, zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de specifieke wet- en regelgeving en beschermen uw persoonsgegevens zo goed mogelijk tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik. U kunt hierbij denken aan beperkte toegang tot ons kantoor en een geheimhoudingsplicht voor onze medewerkers, maar ook aan het gebruik van antivirussoftware, firewalls et cetera. Wij zorgen er voor dat ons beveiligingsbeleid regelmatig wordt geëvalueerd en aangepast als dat gelet op de technische en verdere ontwikkelingen noodzakelijk is.


Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Online pandjeshuis Quipor.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en naleving van haar wettelijke verplichtingen.